کلاس کنکور

کلاس کنکور

کلاس های کنکور شامل دروس پیش و پایه (اول، دوم و سوم دبیرستان) می باشند که کلیه دروس به طور کامل به صورت تشریحی و مفهومی تدریس شده و سپس به نکات تستی و روش های خاص تست زنی پرداخته می شود.

کلاس ها شامل تمامی دروس اختصاصی و عمومی برای رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک بوده و مدت برگزاری آن ها یک سال تحصیلی می باشد.

کلاس های نکته وتست از دیگر دوره هایی هستند که بعد از عید نوروز برگزار می شوند و به واسطه مدت کوتاهی که دارند (معمولا 2 ماه)، فقط به نکات مهم و تست زنی در آنها پرداخته می شود.

کلاس کنکور - راه اندیشه

کلاس کنکور - راه اندیشه