کلاس تیزهوشان

کلاس تیزهوشان
کلاس‌های ابتدایی شامل دو سطح تقویتی و تیزهوشان برای مقاطع چهارم ، پنجم ، ششم و اول متوسطه(هفتم) می‌باشند که دانش آموزان توسط اساتید مجرب تعیین سطح شده و در کلاس مربوطه ثبت نام می‌شوند . کلاس‌ها شامل ریاضی،ادبیات و علوم بوده و ضمن مجهز بودن به سیستم آموزشی هوشمند، دارای آزمایشگاه مجهز علوم نیز می‌باشند تا آزمایش‌ها به صورت عملی برای دانش پژوهان انجام گیرد و مطالب به صورت مفهومی در ذهن آنها نقش ببندد