پسران

پسران

توجه فرمایید کلاس های دهم- یازدهم شامل کلاس مرور و تست دروس پایه  دهم و تدریس کامل دروس یازدهم به همراه تست می باشد.

کلاس ریاضی استاد امید باقر شامل تدریس و تست زنی کامل هردو پایه ( دهم و یازدهم) می باشد.