برنامه هفتگی دختران

برنامه هفتگی دختران

برنامه كنكور 96 دختران در آموزشگاه راه انديشه

 ( با مديريت مهندس عليرضا عربشاهي )

  1 2 3 4
شنبه 17:0015:30
دین و زندگی
استاد دکتر سرکشیک زاده
20:0017:00
شيمي
استاد شيخ الاسلامي
--- ---
يكشنبه 18:30 15:30
فيزيك
مهندس عليرضا عربشاهي
20:30 19:00
زبان
استاد قریشی
--- ---
دوشنبه 18:30 15:30
رياضي تجربي
استاد سادات
--- --- ---
سه شنبه 18:00 15:30
ادبيات
دكتر دهقاني
21:30 18:30
ديفرانسيل
استاد اميدباقر
--- ---
چهارشنبه 18:30 15:30
زيست
دكترحقوقي
17:00 15:00
رياضيات گسسته
استاد مشفق
19:00 17:00
هندسه تحليلي
استاد مشفق
21:00 19:00
عربي
استاد مومن زاده
پنج  شنبه --- --- --- ---