برنامه نکته و تست کنکور پسران

برنامه نکته و تست کنکور پسران

برنامه نکته و تست  كنكور 96 پسران در آموزشگاه راه انديشه

 ( با مديريت مهندس عليرضا عربشاهي )

ایام هفته 123
شنبه15:00-18:00
زیست شناسی
دکتر ظهریان
15:00-19:30
دیفرانسیل جدید
استاد امید باقر
18:30-20:30
زبان
استاد قریشی
یکشنبه18:30-21:30
زیست شناسی
دکتر حقوقی
18:30-21:30
دفرانسیل قدیم
استاد امید باقر
--------
دوشنبه15:00-18:30
شیمی
استاد مصلایی
----------------
سه شنبه19:00-15:00
فیزیک
مهندس عربشاهی
----------------
چهارشنبه15:00-18:00
ریاضی،تجربی
استاد بابک سادات
18:30-21:00
عربی
استادمومن زاده
--------
پنجشنبه15:00-18:00
ادبیات
دکتر حسین نژاد
----------------
جمعه------------------------