برنامه نکته و تست کنکور دختران

برنامه نکته و تست کنکور دختران

برنامه  نکته و تست کنکور 96 دختران در آموزشگاه راه انديشه

 ( با مديريت مهندس عليرضا عربشاهي )ایام هفته 123
شنبه15:00-18:00
عربی
استاد مومن زاده
18:30-21:30
زیست شناسی
دکتر ظهریان
--------
یکشنبه15:00-19:00
فیزیک
مهندس عربشاهی
----------------
دوشنبه16:00-19:00
ریاضی و تجربی
استاد بابک سادات
----------------
سه شنبه21:00-18:00
دیفرانسیل قدیم
استاد امید باقر
----------------
چهارشنبه15:30-18:30
زیست شناسی
دکتر حقوقی
----------------
پنجشنبه15:30-17:30
زبان
استاد قریشی
15:00-19:30
دیفرانسیل جدید
استاد امید باقر
18:00-21:00
ادبیات
دکتر حسین نژاد
جمعه13:00-16:30
شیمی
استاد شیخ الاسلامی
----------------